Náš tým

Říká se, že firma je jen tak dobrá, jak dobré má zaměstnance

 

 

Prohlédnout dále

Naše stroje jsou podle našeho názoru tím nejmodernějším, co lze v současné době pořídit, a proto počet zaměstnanců, kteří se přímo věnují výrobě není velký.

Relativně malý kolektiv vnímáme jako přednost, protože vztahy mezi jednotlivými zaměstnanci jsou těsné a intenzívní a tak je možné mnoho drobných denních problémů, které vyplývají z výroby vyřešit rychle na místě, bez zbytečných průtahů a administrativy. Díky tomu, že řízení firmy je dvojstupňové, je oboustranný vertikální tok informací nekomplikovaný, přímý a zřetelný.  

V malém pracovním kolektivu cítí každý ze zaměstnanců přímý, jasný a neoddiskutovatelný závazek vůči kolegům z dalších navazujících výrobních operací za to, že svůj výrobek (polotovar) předá v nejlepší možné dosažitelné kvalitě. Ti poslední v řadě, naši specialisté pracující na sestavě nebo balení náboje naopak cítí odpovědnost za bezvadný finální výrobek vůči svým kolegům z předcházejících výrobních operací. Společně všichni cítíme odpovědnost za naše výrobky vůči zákazníkům, naším cílem je vyrábět a dodávat střelivo v nejlepší možné kvalitě, kterou můžeme na našich strojích dosáhnout.

My všichni trávíme v práci větší část dne a proto je naším cílem vytvořit co nejvíce příjemné pracovní prostředí i přesto, že naše výroba je výrobou strojírenskou. Chceme, aby naši zaměstnanci měli provotřídní pracovní obleky a obuv a aby byli vybaveni opravdu účinnými ochrannými pracovními pomůckami. Naši zaměstnancům zajišťujeme pravidelný přísun tekutin v rámci pracovní směny a staráme se o to, aby pracovali v přiměřeném teplotním komfortu. Průběžně zajišťujeme dovybavení denních místností a šaten a dbáme o zajištění hygienického prostředí v nich. Pro ty, kteří chtějí využívat služeb závodního stravování jej poskytujeme a spolufinancujeme a pro ty, kteří z jakéhokoli důvodu o tuto službu zájem nemají připravujeme instalaci jídelního a kávového automatu.

Plánujeme i společná neformální posezení před letní dovolenou a před Vánoci, abychom se všichni dohromady lépe poznali a užili si společně život i z té druhé strany.

Náš cíl je na první pohled jednoduchý, ale zároveň velmi, velmi složitý – chceme, aby naši lidé chodili do práce rádi.